Silniční a přespolní běhy na Domažlicku

27.07.2010 12:35

Petr Faschingbauer sestavil přehled traťových rekordů silničních a přespolních běhů na Domažlicku.Platnost je k 31.12.209.

 

 

 

 

sil.a přespol. běhy.pdf